Menú Principal

Plan Swen Migran an

Plan Swen Migran an fèt nan lide pou bay repons ak yon pwoblèm ki a klè nan anpil pwovens nan Chili: kantite imigran ki deside chèche yon avni miyò nan peyi nou an ogmante anpil nan dènye ane yo, men kantite anplwaye ak enfrastrikti pou reponn ak bezwen yo pat grandi nan menm nivo an.

Objektif li

Se poutèt sa Divizyon Gouvènman Enteryè a te kreye yon plan pou amelyore kapasite Biwo imigrasyon pou pwovens yo nan 15 pwovens pou kounya. Nan fason sa a li ap chache amelyore sèvis yo bay a piblik la, e tan done ke se biwo sa yo ki resevwa ak jere tout demann afè etranjè pou moun ki pap viv anndan Santiago.

Sa nou fè pou sa
  • Plis fonksyonè piblik, pi byen kapasite pou reponn byen ak bezwen moun yo.
  • Pi gwo ak pi bon espas ki make pou moun yo ka jwenn pi bon sèvis.
  • Pwosesis yo amelyore epi gen plis teknoloji pou sèvis la ka pi rapid.
  • Nouvo estrateji swen sou plas pou kèk gwoup espesyal. Pa egzanp, Nou pouse pou pi devan regilarizasyon timoun ak jèn moun nan sant edikatif nou konsantre nou yo.
Kontakte nou nan

chileterecibe@interior.gov.cl